Pół tysiąca maseczek przekazali dziś funkcjonariusze Służby Więziennej na rzecz podopiecznych Domu Opieki „Samarytanin” w Bielsku-Białej.

Zajęcia KO

Funkcjonariusze SW w bielskim Oddziale Zewnętrznym Zakładu Karnego w Cieszynie zaangażowali osadzonych do szycia jednorazowych maseczek ochronnych. Niektórzy z nich z krawiectwem mieli wcześniej do czynienia, niektórzy dopiero tydzień temu pierwszy raz usiedli do maszyny do szycia. Pod nadzorem funkcjonariuszy przycinają materiał, szyją i prasują maseczki. W zajęciach kulturalno-oświatowych, podczas których szyte są maseczki, uczestniczy 16 osadzonych. Nie brakuje im zapału do pracy. „Ciesze się, że będąc we więzieniu mogę pomóc ludziom na wolności” - mówi jeden z szyjących, mężczyzna skazany za wyłudzenia i oszustwa.

 

Resort Sprawiedliwości Pomaga

Bielska jednostka penitencjarna zaangażowała się w pomoc na rzecz społeczności lokalnej. Nasze działania wpisują się we wspólną akcję Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej „Resort Sprawiedliwości Pomaga”. 500 sztuk maseczek uszytych przez więźniów funkcjonariusze przekazali dziś do Domu Opieki „Samarytanin” w Bielsku-Białej. W placówce przebywają osoby w podeszłym wieku i przewlekle chore i to do nich trafiła ta pomoc.

http://www.bielsko.biala.pl/aktualnosci/42930/szyja-maseczki-na-zajeciach-kulturalno-oswiatowych-zdjecia-z-wiezienia-foto

zobacz film

tekst: por. Ewa Pysz

zdjęcia: por. Ewa Pysz, ppor. Katarzyna Uliasz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej