Oddział Zewnętrzny w Bielsku Białej jest zawsze otwarty na wizyty uczniów szkół średnich. Tym razem odwiedziła nas klasa 3 liceum ogólnokształcącego nr 8 z Bielska Białej. Opiekunem był ks. Jacek Grucela. Ksiądz Jacek jest u nas częstym bywalcem ponieważ jest kapelanem tutejszej jednostki i prowadzi cykliczne spotkania oraz nabożeństwa w naszej kaplicy.

Uczniowie podczas zwiedzania jednostki zostali zapoznani ze środkami przymusu bezpośredniego oraz bronią palną jaka jest na wyposażeniu naszej formacji. Pokaz wzbudził duże zainteresowanie ponieważ dla większości z nich był to pierwszy raz kiedy mogli zobaczyć z bliska broń palną, a próba przyłożenia jej do ramienia wzbudzała jeszcze większe emocje. Niemałe zainteresowanie zrobiła również prezentacja środków przymusu bezpośredniego. Uczniowie poznali wyposażenie  funkcjonariuszy działu ochrony oraz chętnie słuchali o przykładach użycia tych środków.  Młodzi ludzie pytali, co trzeba zrobić aby przystąpić do formacji i jakie korzyści wynikają z bycia pracownikiem Służby Więziennej. Funkcjonariusze chętnie udzielali niezbędnych informacji. Niektórzy uczniowie deklarowali, że planują związać swoją przyszłość ze służbą, chociaż nie są jeszcze zdecydowani z jaką. 

Po zapoznaniu z charakterystyką pracy w Służbie Więziennej uczniowie byli zdziwieni jak wiele zadań spoczywa na barkach całej formacji. Jeden z uczniów powiedział nawet, że ,,wydawało mu się, że strażnicy tylko pilnują skazanych’’. Zaskoczony był ilością oddziaływań na rzecz profilaktyki i resocjalizacji jakie prowadzą funkcjonariusze.

Na koniec zwiedzania funkcjonariusze przedstawili uczniom możliwości ubiegania się o przyjęcie do Wyższej Szkoły Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie (z kampusem w Kaliszu). Uczelnia ta powstała na  wzór uczelni wojskowych, a absolwenci oprócz tytułu licencjata i młodszego chorążego otrzymują również tytuł magistra i odpowiednio podporucznika Służby Więziennej. Jest to ciekawa propozycja dla młodych ludzi, którzy przed wstąpieniem w dorosłe życie zamierzają jeszcze podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

tekst: st. kpr. Piotr Leśko

zdjęcia: st. kpr. Piotr Leśko,  szer. Michł Zontek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej