W Bielsku-Białej w ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej #Resort Sprawiedliwości Pomaga funkcjonariusze przekazali dziś 570 sztuk maseczek ochronnych. Trafiły one do podopiecznych Domu Opieki „Samarytanin”.

Bielski OZ na rzecz domu pomocy społecznej

Współpraca bielskiej jednostki penitencjarnej z Domem Opieki „Samarytanin” trwa już od kilku lat. Funkcjonariusze starannie dobierali skazanych, których zatrudniali na rzecz domu opieki. W placówce osadzeni zajmowali się drobnymi pracami remontowymi i dbali o tereny zielone. W dobie epidemii, gdy zatrudnienie więźniów poza jednostką penitencjarną jest bezwzględnie wstrzymane, osadzeni nie wychodzą do pracy także do „Samarytanina”. Funkcjonariusze Służby Więziennej postanowili jednak nadal wspierać tę placówkę. Dzięki akcji #Resort Sprawiedliwości Pomaga znów jest to możliwe.

Szyją, by pomagać sobie i społeczeństwu

Funkcjonariuszki działu penitencjarnego, psycholog i wychowawczyni, już od niemal 2 tygodni realizują program resocjalizacyjny z zakresu kształtowania kompetencji społecznych „Nić empatii”. Jego celem jest modelowanie u skazanych prawidłowej postawy obywatelskiej, zwłaszcza w zakresie poczucia wspólnoty i odpowiedzialności. Obok zajęć warsztatowych na temat wartości, istotnym elementem programu są zajęcia praktyczne, w czasie których więźniowie szyją maseczki ochronne. Wiedzą, że zostaną one przekazane osobom potrzebującym i szczególnie narażonym na ryzyko zachorowania na COVID-19. Pomaga to wzbudzać w osadzonych wrażliwość na potrzeby innych osób i uczyć ich bezinteresownych zachowań.

Maseczki dla osób starszych i przewlekle chorych

570 uszytych przez więźniów maseczek funkcjonariusze przewieźli dziś z Oddziału Zewnętrznego w Bielsku-Białej Zakładu Karnego w Cieszynie do Domu Opieki „Samarytanin”. Tam przekazano je na ręce dyrekcji placówki, zapewniając o chęci dalszej współpracy. Maseczki pomogą w ochronie zdrowia 89 pensjonariuszy tego domu pomocy społecznej.

Przekazanie maseczek video

tekst: por. Ewa Pysz

zdjęcia: por. Ewa Pysz, ppor. Katarzyna Uliasz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej