Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z wystąpieniem na obszarze miast Cieszyna i Bielska-Białej potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie i Bielsku-Białej,

 

1. Na terenie Zakładu Karnego w Cieszynie oraz Oddziału Zewnętrznego w Bielsku-Białej Zakładu Karnego w Cieszynie, przedłuża się do dnia 30.03.2020 r. z ewentualną możliwością przedłużenia o koleje dni, wstrzymanie:

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych;

2) udzielania osadzonym widzeń;

3) odprawiania nabożeństw i udzielanie posług religijnych.

2. Ewentualne przedłużenie ograniczeń wskazanych w punkcie 1, nastąpi na zasadach określonych w art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.

 

3. Ograniczenia, o których mowa w pkt. 1, są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

 

4. Zakład Karny w Cieszynie oraz Oddział Zewnętrzny w Bielsku Białej podejmą wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostaną m.in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji internetowej oraz telefonicznej.

 

 


Zarządzenie nr 89/2020 dyrektora ZK Cieszyn

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej