Komunikat dyrektora Zakładu Karnego w Cieszynie w sprawie wstrzymania wpłat gotówkowych w kasie jednostki.
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej