Prawidłowe relacje rodzinne są jednym z gwarantów powrotu skazanych do zdrowego społeczeństwa. Ojcostwo zza więziennych krat to jednak trudna sprawa. Dlatego w bielskiej jednostce penitencjarnej funkcjonariusze SW podejmują działania na rzecz integracji rodzin osadzonych.

„Pokonaj mur, pokochaj dziecko, czyli jak być dobrym ojcem”

Od 18 maja w bielskim Oddziale Zewnętrznym Zakładu Karnego w Cieszynie trwają zajęcia programu resocjalizacyjnego pod nazwą „Pokonaj mur, pokochaj dziecko, czyli jak być dobrym ojcem”. Skazani biorący w nim udział wraz ze swoimi partnerkami uczestniczą w spotkaniach z psychologiem i mediatorem. Uczą się jak identyfikować szkodliwe mechanizmy wychowywania i jak modelować prawidłowe postawy rodzicielskie. Program zakończy się 6 czerwca.

Spotkanie rodzinne

W ramach programu 1 czerwca w jednostce zorganizowano Dzień Dziecka dla dzieci uczestników zajęć. Była to okazja do spędzenia z rodziną czasu w swobodnej i przyjaznej atmosferze. Uczestnikom programu umożliwiono sprawdzenie w praktyce umiejętności zdobytych podczas programu.

 

tekst ppor. Ewa Pysz

zdjęcie ppor. Magdalena Matuszek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej