Gdy w szkołach rozbrzmiał pierwszy dzwonek, w bielskim OZ nowa grupa skazanych przystąpiła do  kursu zawodowego. Tym razem funkcjonariusze zorganizowali szkolenie, w efekcie którego wyszkoleni zostaną nowi elektrycy.

Czwarty PO WER w tym roku

Kadra bielskiej jednostki penitencjarnej zrealizowała już 3 edycje kursów zawodowych dla skazanych finansowanych ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój. Wyszkoliliśmy już grupę 36 więźniów w zawodach monter instalacji elektroenergetycznych, technolog robót wykończeniowych - malarz oraz opiekun osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych.


 

Efektywny powrót na rynek pracy

Zanim rozpocznie się praktyczna nauka zawodu montera instalacji elektroenergetycznych, nadająca uprawnienia do 1kV i SEP, uczestnicy wezmą udział w kompleksowych oddziaływaniach mających ich przygotować do skutecznego poszukiwania pracy. Wczoraj 10 recydywistów penitencjarnych, 3 pierwszy raz odbywających karę i jeden młodociany przeszli szkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy. Dziś rozpoczęli 3. dniowy cykl z aktywizacji zawodowej. Przed nimi jeszcze kurs pierwszej pomocy.


 

Nowy zawód

Następnie skazani pod okiem instruktora zawodu oraz nadzorujących funkcjonariuszy będą się uczyć teoretycznej i praktycznej części swojej nowej profesji. Ten kompleksowy program ma na celu wyposażenie osadzonych w umiejętności i wiedzę przydatne na współczesnym rynku pracy. Warto podkreślić, że większość ze skazanych, którzy 27 września ukończą kurs zostanie zatrudnionych na terenie jednostki.


 

tekst i zdjecia: ppor. Ewa Pysz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej