W Oddziale Zewnętrznym w Bielsku-Białej ZK w Cieszynie 23.09.2019 funkcjonariusz działu ochrony ujawnił narkotyk u nowoprzyjętego skazanego i zapobiegł przeniknięciu substancji na teren jednostki.

Próba wniesienia narkotyku do więzienia

Skazany sam zgłosił się do odbycia kary za pobicie i uszkodzenie mienia. Wydawał się być zdziwiony, gdy kontrolujący go funkcjonariusz odnalazł w jego portfelu zawiniątko z białym proszkiem. Przeprowadzony test wykazał obecność pochodnej amfetaminy. Substancję przekazano Policji. Osadzonego zaś poddano badaniu na obecność substancji odurzających w jego organizmie. Przeprowadzony test dał również wynik pozytywny.

Rzetelne wykonywanie obowiązków

W Służbie Więziennej funkcjonariusze działu ochrony codziennie dokonują kontroli skazanych czy tymczasowo aresztowanych, co odbywa się w miarę potrzeb w formie kontroli pobieżnej, kontroli osobistej, a także kontroli przedmiotów należących do osadzonych. Rutynowe działania mają zapewniać bezpieczeństwo w jednostkach penitencjarnych. W Bielsku-Białej udowodniono, że dzięki skrupulatności funkcjonariuszy te działania są skuteczne.

tekst i zdjęcia: ppor. Ewa Pysz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej