W miesiącu wrześniu w Oddziale Zewnętrznym w Bielsku Białej rozpoczął się cykl szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i samoobrony.

Szkolenie przeprowadzone było w tutejszej jednostce, a organizatorami byli funkcjonariusze działu ochrony oraz służby zdrowia.  Założeniem przeprowadzonego szkolenia było podniesienie umiejętności z zakresu samoobrony i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkoleniem zostali objęci wszyscy funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni tutejszej jednostki. Zakres szkolenia obejmował praktyczne poznanie i stosowanie technik samoobrony oraz ćwiczenia z zakresu pierwszej pomocy.

Podczas szkolenia omówiono również temat mediacji oraz rozpoznawanie oznak werbalnej i niewerbalnej agresji ze strony osób pozbawionych wolności.  Omówiono również algorytm i sposób  reagowania w sytuacjach kryzysowych.

Należy podkreślić, że funkcjonariusze Służby Więziennej są cyklicznie szkoleni zarówno w zakresie technik i taktyk interwencyjnych jak i strzelania z broni palnej. Omawiane szkolenie miało być przeprowadzone w warunkach zbliżonych do panujących w codziennej służbie. Instruktorzy omawiali różne warianty sytuacji niebezpiecznych w których funkcjonariusze mogą znaleźć się podczas służby. Zwracano uwagę na fakt, że podstawą bezpieczeństwa jest nie dać się zaskoczyć i unikać sytuacji oraz miejsc, które mogą być dla nas niebezpieczne. Powszechnie wiadomo, że funkcjonariusze Służby Więziennej codziennie są na tzw. pierwszej linii w bezpośrednim kontakcie z osobami często agresywnymi, tym bardziej  należy pamiętać o wzajemnej asekuracji i ubezpieczaniu się. Z pozyskanych informacji możemy przypuszczać, że to nie ostatnie szkolenie w tym roku.

 

tekst:  st. kpr. Piotr Leśko

foto:  mjr Mirosław Szymala

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej