Rozwija wyobraźnię, poszerza słownictwo, stymuluje rozwój mózgu. Chroni przed uzależnieniem od telewizji. Ponadto uczy nie agresywnych sposobów rozwiązywania problemów i wzmacnia więź między rodzicem, a dzieckiem. O czym mowa? - o czytaniu dziecku na głos.

Integracja rodzin podczas kary

W Oddziale Zewnętrznym w Bielsku-Białej Zakładu Karnego w Cieszynie funkcjonariusze kładą nacisk na wzmocnienie więzi osadzonych z ich bliskimi i poprawę relacji rodzinnych, jako istotne czynniki przeciwdziałające powrotowi do przestępczości. Dobiega końca już druga edycja programu resocjalizacji „Poczytaj mi tato”. Zajęcia teoretyczne dotyczące zalet głośnego czytania dzieciom prowadziła psycholog tutejszej jednostki penitencjarnej. 7 skazanych objętych tymi oddziaływaniami dostało sposobność nagrania na płytę CD wybranych bajek i przekazania ich listownie swoim dzieciom. Odtwarzanie takiej płyty z głosem ojca będzie pozytywnie wpływało na rozwój intelektualny i emocjonalny dzieci, a także na poczucie sprawstwa skazanych będących rodzicami.

 

Poszerzenie współpracy z Książnicą Beskidzką

Osadzeni mogli korzystać z dużego wyboru bajek, które na czas trwania programu jednostce penitencjarnej wypożyczyła Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej. Są to bajki przeznaczone dla dzieci w różnym wieku. W tej edycji programu funkcjonariusze do części teoretycznej włączyli otrzymany z książnicy wykład multimedialny, w którym pracownica Działu Udostępniania Zbiorów dla Dzieci szeroko i przystępnie opowiada o terapeutycznej funkcji bajek.

 

http://www.bielsko.biala.pl/aktualnosci/43630/w-bielskim-areszcie-wiezniowie-czytaja-dzieciom-bajki-zza-krat-foto

 

tekst i zdjęcie: por. Ewa Pysz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej