W bieżącym miesiącu funkcjonariusze z OZ w Szczecinku prowadzili lekcję pokazową dla uczniów z Zespołu Szkół nr 7 w Białym Borze.

Zespół Szkół nr 7 w Białym Borze od wielu lat współpracuje z Zakładem Karnym w Czarnem. Płaszczyzną wzajemnej współpracy jest m.in. fakt, że w szkole tej uczniowie mogą kształcić się w tzw. klasach mundurowych, w tym również w oddziałach o specjalizacji "Służba Więzienna".

W tym miesiącu uczniowie z takiej klasy wzięli udział w zajęciach praktycznych prowadzonych przez kpt. Mateusza Mikołajewskiego. Młodzieży zostały przedstawione podstawy działań ochronnych w sytuacji wymagającej interwencji wobec osoby zachowującej się niezgodnie z prawem w warunkach izolacji penitencjarnej. Zostało zademonstrowane wykorzystanie m.in. sprzętu i środków ochrony osobistej. Zapoznano młodzież z podstawowymi przepisami z zakresu użycia środków przymusu bezpośredniego. Tego rodzaju zajęcia spotkały się z żywym zainteresowaniem młodzieży, która zadawała funkcjonariuszom liczne pytania związane z codziennym pełnieniem służby w SW i rozwiązywania sytuacji kryzysowych w pracy z osobami pozbawionymi wolności.

 

tekst: mjr Andrzej Żabski, kpt. Mateusz Mikołajewski
zdjęcia: kpt. Mateusz Mikołajewski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej