Zakład Karny w Czarnem od wielu lat współpracuje z niemieckim zakładem karnym z Rosdorfu w Dolnej Saksonii. W tym roku niemiecka delegacja miała okazję zwiedzić Oddział Zewnętrzny w Szczecinku.

Rosdorf to niewielkie miasteczko w Dolnej Saksonii, położone w pobliżu Getyngi. Znajduje się tam wybudowany w 2007r. nowoczesny zakład karny. Od wielu lat jednostka penitencjarna z Czarnego współpracuje z partnerską placówką z Niemiec. Dwustronne kontakty pozwalają wymieniać doświadczenia i podpatrywać rozwiązania techniczno-organizacyjne, które się sprawdziły. Przy okazji nawiązywanych kontaktów roboczych okazuje się, że problemy z którymi muszą się mierzyć więziennicy z Polski i Niemiec są w istocie bardzo podobne, a różnice dotyczą niewielu obszarów. Dyskutowanymi tematami były m.in. kwestia zatrudnienia skazanych, problemy wynikające ze zróżnicowania etnicznego populacji osób pozbawionych wolności, zasady gospodarowania uzbrojeniem i szkolenia funkcjonariuszy w zakresie posługiwania się bronią.

Wizyta niemieckich kolegów stanowi przykład dobrej współpracy międzynarodowej na szczeblu lokalnym pomiędzy reprezentantami pokrewnych instytucji. Tego rodzaju kontakty pozwalają nie tylko wymieniać doświadczenia ale równie propagować na zewnątrz dobre polskie rozwiązania w obszarze związanym z wykonywaniem kary pozbawienia wolności, a także budować profesjonalny obraz Służby Więziennej poza granicami RP.

 

Tekst i zdjęcia: kpt. Andrzej Żabski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej