O problemie przestępczości z perspektywy kryzysu moralno-etycznego opowiadał gość zaproszony z Wielkiej Brytanii.

Na problem przestępczości można spoglądać z wielu perspektyw, a jedną z nich jest zagadnienie kryzysu moralno-etycznego którego doświadczają osoby dokonujące zamachu na wartości chronione przez prawo. Istotną rolę w oddziaływaniach resocjalizacyjnych pełnią zatem działania podejmowane przez administrację więzienną we współpracy z różnego rodzaju organizacjami i związkami wyznaniowymi. Przekłada się to na konkretne akcje i wydarzenia, których uczestnikami są osoby odbywające karę pozbawienia wolności.

W minionym tygodniu w Oddziale Zewnętrznym w Szczecinku odbyło się spotkanie o charakterze formacyjnym zorganizowane przez koszaliński zbór Kościoła Wolnych Chrześcijan. Świadectwo swojej przemiany duchowej złożył Peter Gladwin, Anglik który jako dziecko wychowywał się na tzw. „trudnej dzielnicy” na przedmieściach Halifaxu. W dzieciństwie w wyniku pożaru doznał poważnych obrażeń, które skutkowały m.in. oszpeceniem twarzy. Wychowywany w niewydolnej rodzinie wielodzietnej jako nieletni popadał w szereg konfliktów prawem. Jego droga demoralizacji była zgodna z przeciętnym schematem – wkrótce pojawiły się problemy z alkoholem, narkotykami, hazardem... Przez wiele lat żył w nierzeczywistości, odrzucając świat w takim kształcie, w jakim istnieje on naprawdę. W pewnym momencie to wszystko jednak się zmieniło...

Opowieść zaproszonego gościa była okazją do refleksji i dyskusji z osadzonymi na temat poszukiwania prawdziwych wartości w życiu. Emocjonalność przekazu powodowała, że słuchacze z zaciekawieniem poznawali kolejne szczegóły życiorysu prelegenta, czemu nawet szczególnie nie przeszkadzała formuła komunikowania się przez tłumacza.

Tego rodzaju spotkania mają charakter cykliczny, a wypracowana latami dobra współpraca z Kościołem Wolnych Chrześcijan pozwala organizować wartościowe zajęcia dla osadzonych odbywających karę w Zakładzie Karnym w Czarnem.

 

tekst: mjr Andrzej Żabski
zdjęcia: kpt. Mateusz Mikołajewski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej