Poniżanie, zastraszanie i wykluczenie z lokalnej społeczności – to problemy społeczne, które były motywem przedstawienia, które zorganizowaliśmy dla skazanych z Oddziału Zewnętrznego w Szczecinku.

Ludzie będący w kryzysie psychicznym nierzadko dokonują irracjonalnych wyborów. Narastające napięcie psychiczne powoduje, że próbują je rozładować w patologiczny sposób. Przykładem takich zachowań są samookaleczenia, sięganie po alkoholu lub narkotyki. Utrzymujące się stany kryzysowe mogą prowadzić do ukształtowania się osobowości nieprawidłowej lub też wystąpienia zaburzeń afektywnych takich jak depresja.

Tematy te były motywem spektaklu, który wystawił w OZ Szczecinek objazdowy Teatr Kurtyna. Aktorzy w sugestywny sposób wcielili się w role dwojga młodych bohaterów, którymi targają różne dylematy życiowe. Opisywane problemy w dużym stopniu odzwierciedlały wydarzenia, które nierzadko były doświadczeniem osadzonych przebywających w szczecineckiej jednostce penitencjarnej. Z tego powodu organizowane spektakle cieszą się zawsze sporym zainteresowaniem więźniów. W ostatnim tego rodzaju przestawieniu, które odbyło się w miniony piątek, wzięło udział kilkunastu osadzonych.

 

Tekst: kpt. Andrzej Żabski

zdjęcia: por. Mateusz Mikołajewski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej