Na terenie Oddziału Zewnętrznego w Szczecinku siedmioro funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Czarnem oraz ozetu w Szczecinku uczestniczy w szkoleniu podoficerskim w formie wideokonferencji.

W czasach pandemii szkolenie podoficerskie funkcjonariuszy przeniosło się w dużym stopniu do cyberprzestrzeni. Służba Więzienna od wielu lat wykorzystuje formułę wideokonferencji do prowadzenia szkoleń i narad służbowych na różnych szczeblach kierowniczych. Dysponujemy profesjonalnym sprzętem i łączami informatycznymi, które zapewniają bardzo wysoką jakość dźwięku i obrazu. W odróżnieniu od rozwiązań niekomercyjnych, rozmowa z wykorzystaniem takiego sprzętu nie generuje żadnych odczuwalnych opóźnień w przesyle dźwięku, co daje wrażenie dużej naturalności w rozmowie z innymi użytkownikami.

Z wykorzystaniem takich możliwości, w całej Polsce szkolenie podoficerskie odbywa się głównie w jednostkach podstawowych. W naszym oddziale zewnętrznym kursanci za pośrednictwem dużego telebimu łączą się z wykładowcami z Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, uczestnicząc w zdalnych wykładach i ćwiczeniach. Komunikacja ma oczywiście charakter dwukierunkowy, a wykładowcy na bieżąco odpowiadają na pytania kursantów oraz odpytują ich ze znajomości dotychczas przerobionego materiału. W praktyce różnica pomiędzy takimi zajęciami, a tradycyjnie realizowanymi wykładami nie jest zbyt duża. Funkcjonariusz mają do przyswojenia obszerny materiał dydaktyczny. Udział w zajęciach nie zwalnia z innych obowiązków służbowych, a poziom przyswojenia wiedzy sprawdzą nie tylko wykładowcy, ale również bezpośredni przełożeni.

W zajęciach jak wspomniano wcześniej uczestniczy siedmioro funkcjonariuszy, którzy pełnią służbę w dziale ochrony, a także w dziale systemu dozoru elektronicznego, zajmującym się nadzorem nad osobami odbywającymi karę pozbawienia wolności w warunkach domowych.

 

Tekst i zdjęcia: kpt. Andrzej Żabski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej