W Oddziale Zewnętrznym w Szczecinku gościliśmy byłego funkcjonariusza brytyjskiej służby więziennej, który przeprowadził szkolenie dotyczące problematyki stresu i wypalenia zawodowego.

Bohater spotkania przez 10 lat był funkcjonariuszem HM Prison Service. W trakcie wykładu z jego udziałem zostały poruszone tematy związane z warunkami pracy w zagranicznych zakładach karnych. Spotkanie było okazją do analizy porównawczej atmosfery i poziomu dyscypliny w polskich i brytyjskich jednostkach penitencjarnych.

W Wielkiej Brytanii funkcjonariusz więzienny nie musi mieć brytyjskiego obywatelstwa. Nasz gość, będący Polakiem, skorzystał z okazji, aby zatrudnić się w jednym z najcięższych angielskich zakładów karnych, gdzie jako prison officer pracował z więźniami tzw. kategorii B (najcięższe przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu, popełnione bez motywacji terrorystycznej). Praca na "pierwszej linii" pozwoliła mu dobrze poznać brytyjski system więzienny, który w ogólnym zarysie przypomina zasady wykonania kary pozbawienia wolności w naszym kraju. Czynniki generujące stres i wypalenie zawodowe są natomiast praktycznie te same, w związku z czym udało się odbyć ciekawą debatę na temat presji zawodowej, z którą muszą się zmagać funkcjonariusze pracujący z osobami pozbawionymi wolności. Okazuje się, że mimo lepszych warunków służby rotacja personelu w brytyjskich więzieniach jest większa niż w polskich jednostkach penitencjarnych.

Bepośredni kontakt z zaproszonym gościem, był okazją dla wielu naszych funkcjonariuszy do refleksji nad umiejętnością znalezienia właściwego balansu pomiędzy życiem zawodowym i osobistym. Autentyczne przykłady zaczerpnięte z zagranicy, pozwoliły podtrzymać również mało oryginalną tezę, że o zadowoleniu z pracy decyduje nie tylko czynnik ekonomiczny.

 

tekst i zdjęcia: kpt Andrzej Żabski

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej