Osoby pozbawione wolności z reguły wywodzą się ze środowisk, w których brak było jakiegokolwiek kontaktu z kulturą. W więzieniu często po raz pierwszy w życiu mają okazję, aby wziąć udział w spektaklu teatralnym lub koncercie poezji śpiewanej.

W pracy wychowawczej ze skazanymi istotny akcent jest kładziony na oddziaływania kulturalo-oświatowe. Wychowawcy starają się prowadzić oddziaływania ukierunkowane na formowanie postaw społecznych, których istotnym elementem jest uczucie przynależności do obszaru tworzonego przez polską kulturę i tradycję narodową. Organizowane spotkania są dostosowane poziomem i tematyką do problemów, z którymi osadzeni zmagają się w swoich środowiskach rodzinnych i sąsiedzkich.

Tym razem w OZ Szczecinek gościliśmy "Teatr Kurtyna". Aktorzy odegrali przedstawienie pt. "Wyzwanie", którego akcja poruszała problemy związane z narkomanią oraz różnymi sposobami zaspojania potrzeb emocjonalnych człowieka.

Ponadto naszą jednostkę penitencjarną odwiedził Pan Maciej Klujewski - lokalny muzyk,gitarzsyta i autor tekstów. W trakcie spotkania zagrał wiele utworów własnych. W spotkaniu wzięło udział kilkunastu osadzonych, którzy z zainteresowaniem śledzili teksty piosenek. Spotkanie przebiegło w dobrej atmosferze i bardzo prawdopodobne, że artysta jeszcze w tym roku odwiedzi osadzonych z nowym repertuarem.

 

tekst: kpt. Andrzej Żabski

zdjęcia: por. Mateusz Mikołajewski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej