Owczarek belgijski „Nero” to czworonożny pomocnik, który ułatwia funkcjonariuszom w Szczecinku wykrywanie narkotyków na terenie jednostki penitencjarnej.

Aby zapobiegać zjawisku proliferacji środków odurzających w polskich zakładach karnych Służba Więzienna od lat korzysta z pomocy specjalnie szkolonych psów. Jeden z takich psów – Nero – jest wykorzystywany w Oddziale Zewnętrznym w Szczecinku do kontroli cel i pomieszczeń, w których przebywają osoby pozbawione wolności.

Proces tresury psów służących do wykrywania narkotyków trwa około czterech miesięcy. Równolegle jest również szkolony przewodnik psa czyli funkcjonariusz, który później będzie dokonywał kontroli i przeszukań w trakcie normalnego dnia służby. Aby działanie to było skuteczne trzeba dobrze poznać naturę psa i jego zachowania, które mogą sygnalizować coś niepokojącego. Z reguły przewodnik psa jest również opiekunem zwierzęcia, czyli po skończonej służbie zabiera go do domu i spędza z nim wiele lat, aż do momentu gdy pies w naturalny sposób kończy żywot.

W Oddziale Zewnętrznym w Szczecinku każdego dnia „Nero” kontroluje szereg pomieszczeń, poszukując środków odurzających. Jest w stanie wykryć nawet niewielkie ilości narkotyków, gdyż tego rodzaju substancje pozostawiają charakterystyczny ślad zapachowy. Proces tresury służbowych czworonogów prowadzony jest w taki sposób, że dla psa poszukiwanie narkotyków jest formą zabawy, co powoduje, że zwierzę chętnie poszukuje interesujących nas przedmiotów. Aby utrzymać motywację psa funkcjonariusz każdorazowo nagradza pożądane reakcje zwierzęcia. Dla osób, które lubią opiekować się zwierzętami praca w Służbie Więziennej w charakterze przewodnika psa może być bardzo przyjemną i satysfakcjonującą formą aktywności zawodowej.

Kontrola pomieszczeń, przedmiotów i osób wchodzących na teren jednostki penitencjarnej ma przede wszystkim walor prewencyjny. Należy bowiem zwrócić uwagę, że zakłady karne są miejscami gdzie występuje zwiększony popyt na środki odurzające z uwagi na specyfikę populacji osób pozbawionych wolności. Służba Więzienna poświęca znaczą część swoich zasobów na zwalczanie zjawiska narkomanii, nie tylko metodami ściśle ochronnymi ale również oddziaływając na sferę świadomości przestępców poprzez oddziaływania wychowawcze, psychologiczne i terapeutyczne.

 

Tekst i zdjęcia: kpt. Andrzej Żabski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej