W Oddziale Zewnętrznym w Szczecinku ruszyła produkcja elementów elektrotechnicznych, przy której zatrudnionych będzie około 20 skazanych. Dyrektor Zakładu Karnegow Czarnem podpisał w tej sprawie ostateczne porozumienie z prezesem firmy TIMEX.

Ostatnie dni to okres finalizacji działań zmierzających do uruchomienia na terenie Oddziału Zewnętrznego w Szczecinku produkcji elementów elektrotechnicznych. Działalność tę na terenie naszej jednostki penitencjarnej będzie prowadziła firma Timex. Jest to polskie przedsiębiorstwo działające od 1983 roku. Obecnie uznawane jest za jednego większych producentów artykułów elektrotechnicznych na polskim rynku. Firma TIMEX zatrudni około 20 skazanych, którzy odbywają karę pozbawienia wolności w warunkach zakładu karnego typu zamkniętego. Umowę o współpracy w tym zakresie podpisali prezes firmy TIMEX oraz Dyrektor Zakładu Karnego. Stworzenie nowych miejsc pracy w obrębie jednostki penitencjarnej pozwoli zatrudnić skazanych, którzy nie kwalifikują się do odbywania kary w zakładzie karnym typu półotwartego z uwagi na popełnienie poważnych przestępstw kryminalnych.

Współpraca Zakładu Karnego w Czarnem z firmą Timex stanowi przykład nie tylko pozytywnych działań na rzecz readaptacji społecznej skazanych. Dla wielu przedsiębiorców wejście z działalnością produkcyjną na teren jednostki penitencjarnej pozwala pozyskać zdyscyplinowanych pracowników, którzy podlegają nie tylko nadzorowi ze strony pracodawców ale przede wszystkim funkcjonariuszy Służby Więziennej, którzy gwarantują właściwe zachowanie pracowników i bezpieczeństwo na terenie obiektu. Dodatkową zachętą dla pracodawców są również atrakcyjne dotacje z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. Przedsiębiorca zatrudniający więźniów może liczyć na stały ryczałt z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia osób pozbawionych wolności wynoszący 35% wartości przysługujących skazanym wynagrodzeń.

 

tekst: kpt. Andrzej Żabski

zdjęcie: mjr Marek Żurowski

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej