Więzienia to nie tylko obiekty, w których wykonywana jest kara pozbawienia wolności. To również miejsca, w których kościoły i związki wyznaniowe prowadzą Nową Ewangelizację.

Alpha to akronim od angielskich wyrażeń:

A – anyone can come

L – learning and laughter

P – pasta

H – helping one another

A – ask anything

Ale poza tym jest to przede wszystkim cykl spotkań dotyczących wiary chrześcijańskiej. Ich celem jest uwrażliwienie uczestników na zagadnienia związane z życiem duchowym. Dyskusje prowadzone w małych grupach dotykają tematu darów Ducha Świętego oraz Bożego działania w życiu człowieka, a także doświadczenia uzdrowienia w dzisiejszym świecie.

Katoliccy wolontariusze kursów ALPHA, działając zgodnie z postulatami modernistycznymi zapoczątkowanymi na Soborze Watykańskim II, starają się uczynić wiarę chrześcijańską bardziej przystępną – czego wyrazem jest chociażby docieranie do takich miejsc jak zakłady karne.

W Oddziale Zewnętrznym w Szczecinku tego rodzaju inicjatywa jest nowym zjawiskiem, którego efekty przyjdzie ocenić dopiero za jakiś czas. W zajęciach uczestniczy znaczna liczba osadzonych, a początkowe zainteresowanie przerosło oczekiwania organizatorów. Niewątpliwie jest to jedna z form resocjalizacji, którą przewidują założenia polskiego systemu penitencjarnego. Należy mieć nadzieję, że przynajmniej w niektórych przypadkach tego rodzaju oddziaływania pomogą ukształtować właściwe postawy moralne osób odbywających karę pozbawienia wolności.

 

Tekst i zdjęcia:

kpt. Andrzej Żabski

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej