Z dniem 1 kwietnia 2021r. Dyrektor Okręgowy SW w Koszalinie powołał na stanowisko zastępcy dyrektora Zakładu Karnego w Czarnem mjr. Marka Żurowskiego. Od początku swej służby, czyli od 1 listopada 2002 r. związany był on z działem kwatermistrzowskim. Najpierw swoje obowiązki wykonywał w Zakładzie Karnym w Szczecinku, gdzie 1 sierpnia 2006 r. objął kierowanie działem. Po formalnym zlikwidowaniu jednostki, która stała się Oddziałem Zewnętrznym Zakładu Karnego w Czarnem, 1 kwietnia 2018 r. mianowano go na zastępcę kierownika działu kwatermistrzowskiego tegoż zakładu. 1 czerwca 2020 r. został kierownikiem działu kwatermistrzowskiego. Mjr Marek Żurowski jest absolwentem Politechniki Szczecińskiej na kierunku elektrotechnika. Ukończył też kurs zarządzania zasobami ludzkimi. W 2017 r. został odznaczony Brązową Odznaką „Za zasługi w pracy penitencjarnej” .

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej