Oddziaływanie poprzez kulturę stanowi jedną z metod pracy resocjalizacyjnej, z której mogą korzystać więźniowie przebywający w OZ Szczecinek.

Małe formy teatralne to jeden ze sposobów, w który staramy się oddziaływać na świadomość osób pozbawionych wolności. Średniowieczna forma moralitetu opatrzona współczesnymi didaskaliami to dobra metoda, aby przedstawić uniwersalne ludzkie problemy takie jak poszukiwanie sensu życia, przemoc, nałogi, alkoholizm.

Tym razem zaproszona przez nas grupa artystyczna „Galana” przedstawiła osadzonym inscenizację opowiadania Marka Hłaski „Pętla”. Naturalistyczny klimat tego opowiadania, wraz z charakterystycznym dla autora poczuciem fatalizmu i beznadziei stanowił odpowiednią płaszczyznę do rozważań nad problemami egzystencjalnymi, które dotyczą większości osób pozbawionych wolności. Historia opisana w opowiadaniu „Pętla” to zapis kilku godzin z życia alkoholika, który podjąwszy decyzję o rozpoczęciu leczenia odwykowego, oczekuje w napięciu na powrót swojej przyjaciółki, która odstawi go do placówki terapeutycznej.

W spektaklu, który się odbył, wzięła udział kilkunastoosobowa grupa skazanych, którzy z uwagą obejrzeli przedstawienie.

 

Tekst: kpt. Andrzej Żabski

Zdjęcia: por. Mateusz Mikołajewski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej