W minionym tygodniu na strzelnicy Zakładu Karnego w Czarnem odbywało się szkolenie z obsługi pistoletu P99 Walther.

Służba Więzienna jest formacją o charakterze paramilitarnym. Z tego powodu funkcjonariusze co pewien czas przechodzą szkolenie strzeleckie, którego celem jest doskonalenie nabytych umiejętności, przypomnienie zasad bezpiecznego obchodzenia się z bronią, a czasami nauka obsługi nowych typów uzbrojenia, które wchodzą do użytkowania.

Systematyczne treningi strzeleckie odbywają funkcjonariusze działu ochrony. Osoby pełniące służbę w innych działach przechodzą mniej intensywne szkolenie w tym zakresie, jednak każdy funkcjonariusz Służby Więziennej musi znać zasady bezpiecznego posługiwania się bronią palną. W przeciągu ostatnich lat Służba Więzienna istotnie zmodernizowała uzbrojenie, które jest na wyposażeniu jednostek penitencjarnych. Powoduje to konieczność systematycznego przeszkolenia funkcjonariuszy z dłuższym stażem, którzy na kursach oficerskich, chorażąckich i podoficerskich zapoznawani byli ze starszymi modelami broni.

W minionym tygodniu funkcjonariusze z działu penitencjarnego Oddziału Zewnętrznego w Szczecinku (czyli głównie wychowawcy) trenowali obsługę pistoletu P99 Walther. Jest to nowoczesny pistolet automatyczny, samopowtarzalny, przeznaczony do samoobrony i walki na odległościach do 50m. Wyposażony jest w pojemny magazynek mieszczący 15 nabojów kal. 9 mm.

 

Tekst i zdjęcia: kpt. Andrzej Żabski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej