Funkcjonariusze z OZ Szczecinek co roku biorą udział w ulicznym Biegu im. Winanda Osińskiego w Szczecinku na dystansie 10 km.

Organizowany co roku uliczny Bieg im. Winanda Osińskiego to największa impreza sportowa, która odbywa się w naszym mieście. W biegu bierze udział około 800 osób, a na ulicach Szczecinka kilka tysięcy kibiców dopinguje biegaczy, którzy pokonują dystans 10 km. Dla funkcjonariuszy SW udział w biegu to dobra okazja, aby mobilizować się do treningu i dbać o kondycję fizyczną. Ponadto w te wydarzenie sportowe zawsze staramy się angażować osadzonych odbywających karę w warunkach zakładu karnego typu półotwartego. Przez kilka miesięcy, w ramach programu „Wychowanie przez bieganie” kilku osadzonych pod kierunkiem funkcjonariuszy działu penitencjarnego przygotowuje się do pokonania dystansu 10 km. Udział w biegu ulicznym stanowi zwieńczenie wspomnianego programu. Promowanie lekkiej atletyki wśród osadzonych jest częścią oferty resocjalizacyjnej, którą proponujemy osadzonym przebywającym w OZ Szczecinek. Ta forma aktywności fizycznej pozwala kształtować pozytywne cechy charakteru takie jak systematyczność i wytrwałość. Pozbawiona jest jednocześnie elementów agresji i źle rozumianej rywalizacji, które występują w innych dyscyplinach sportowych, które są popularne wśród skazanych.

W tym roku w 35 Biegu im. Winanda Osińskiego wzięło udział dwóch osadzonych, którzy dobiegli na metę osiągając niezłe rezultaty. Pierwszy z osadzonych osiągnął bardzo dobry wynik czasowy na poziomie 45 minut. Poza wynikiem sportowym liczyła się również atmosfera na stadionie, która była bardzo serdeczna i życzliwa. W kontekście prowadzonych oddziaływań resocjalizacyjnych udało nam się pokazać osadzonym, że sport może wywoływać bardzo pozytywne emocje, nawet jeśli nie jest się pierwszym na mecie...

 

tekst i zdjęcia:

kpt. Andrzej Żabski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej