Delegacja z Oddziału Zewnętrznego w Szczecinku wzięła udział w lokalnych uroczystościach z okazji Narodowego Święta Trzeciego Maja.

Dzień Konstytucji 3 Maja jest świętem państwowym ponownie obchodzona od 1990r., od momentu transformacji ustrojowej. Rocznica ta przypomina nam bolesne próby ratowania niepodległości Polski, które ostatecznie nie zakończyły się sukcesem. W 1792r. nastąpił drugi rozbiór Polski, który przekreślił nadzieje polskich elit na wyrwanie się z jarzma dominacji Prus, Rosji oraz ich sojuszników. Wydarzenia te stanowią przestrogę, która jest aktualna również w czasach współczesnych.

Przedstawiciele Służby Więziennej z Zakładu Karnego w Czarnem Oddziału Zewnętrznego w Szczecinku, wspólnie z delegacjami władz samorządowych, instytucji publicznych, środowisk kombatanckich oraz funkcjonariuszami innych służb mundurowych złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą mieszkańców Szczecinka, którzy w 1946r. zorganizowali manifestację z okazji Święta 3 Maja. Dla głównych organizatorów demonstracji z 1946r. - Bronisława Kopacza oraz Juliana Chodoruka -ich akcja obywatelska zakończyła się odpowiednio wyrokiem 7 oraz 6 lat pozbawienia wolności.

Poza złożeniem kwiatów w trakcie uroczystości rocznicowych burmistrz Szczecinka Daniel Rak wygłosił przemówienie, w którym opisał rys historyczny Narodowego Święta Trzeciego Maja oraz dokonał nawiązań do współczesności, podkreślając znaczenie norm prawnych dla właściwego funkcjonowania państwa i społeczeństwa.

 

tekst: kpt. Andrzej Żabski

zdjęcie: miastozwizja.pl

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej