Studenci odwiedzili Zakład Karny w Czerwonym Borze Oddział Zewnętrzny w Grądach – Woniecku

W dniu dzisiejszym na terenie Zakładu Karnego w Czerwonym Borze w Oddziale Zewnętrznym w Grądach – Woniecku gościli studenci z Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży o kierunku Pedagogika (specjalność Pedagogika resocjalizacyjna).

Podczas spotkania funkcjonariusze z działu penitencjarnego oraz ochronnego opowiedzieli o swojej codziennej pracy z osadzonymi. Zapoznali ze strukturą organizacyjną Służby Więziennej, specyfiką pracy w tej formacji, jej misją, zadaniami jak również ze specyfiką tutejszego zakładu. Studenci podczas pobytu w Zakładzie Karnym mieli również możliwość zapoznania się w praktyce z funkcjonowaniem systemu penitencjarnego w Polsce, zasadami odbywania kary pozbawienia wolności oraz procesem resocjalizacji skazanych.

Dowiedzieli się także jakie są konsekwencje łamania prawa i jak wygląda pobyt osób pozbawionych wolności w więzieniu. Mieli okazje zobaczyć jak wygląda plac spacerowy, sala widzeń, biblioteka, radiowęzeł, świetlice, oddziały mieszkalne oraz cele mieszkalne.

Studenci zostali zapoznani z kryteriami naboru do Służby Więziennej, a także poruszono temat możliwości wyboru na  swojej ścieżce zawodowej studiów stacjonarnych w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.

Być może ktoś z odwiedzających podejmie decyzję o wstąpieniu w szeregi Służby Więziennej.

 

Opracowała: mł.chor. Katarzyna Zielińska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej