,,Mediacja to sposób na wypracowanie satysfakcjonującego strony rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych i poufnych rozmów. Najważniejszą jej zaletą jest to, że pozwala też wypracować stosunkowo szybkie i ostateczne kompromisowe rozwiązanie dla obydwu stron”

W związku z Międzynarodowym Dniem Mediacji, który przypada w tym roku na 20 października na terenie Zakładu Karnego w Czerwonym Borze Oddziału Zewnętrznego w Grądach-Woniecku odbyło się wydarzenie w postaci wykładu dla osadzonych prowadzonego przez przedstawiciela Centrum Mediacji przy Izbie Adwokackiej w Białymstoku p. Adwokata, Mediatora Cezarego Chrzanowskiego. Spotkanie miało bardzo konstruktywny i owocny przebieg.

Uczestniczący w zajęciach mieli okazję pogłębić wiedzę na temat sposobu rozwiązywania własnych sporów drogą mediacji, a także zostali zapoznani z jej rodzajami oraz zasadami przeprowadzania. W każdym społeczeństwie istnieją grupy różniące się pod względem interesów, oczekiwań i dążeń. W momencie, kiedy dana grupa lub jednostka usiłuje zrealizować swoje własne zamierzenia sprzeczne z celami innych, dochodzi do konfliktu społecznego. Dzięki mediacji możliwe jest znalezienie rozwiązania, które optymalnie godzi interesy stron, pozwalając rozwiązywać istniejące już spory i zapobiegać konfliktom.

 

Opracowała: mł.chor. Agnieszka Kondracka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej