Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Czerwonym Borze Oddziału Zewnętrznego w Grądach - Woniecku odwiedzili Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości oraz Zespół Szkół nr 1 im. Stefana Roweckiego „Grota” w Zambrowie

Podczas spotkania młodzież Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości oraz Zespołu Szkół nr 1 im. Stefana Roweckiego „Grota” została zapoznana z historią Zakładu Karnego w Czerwonym Borze oraz Oddziału Zewnętrznego w Grądach Woniecku, jak również jej obecną charakterystyką. Zostały zaprezentowane filmy o Służbie Więziennej i o wyżej wymienionym Zakładzie Karnym. Funkcjonariusze prowadzący spotkanie zapoznali młodzież z zadaniami jakie stoją przed formacją podległą Ministrowi Sprawiedliwości, prowadzonymi w zakładzie karnym oddziaływaniami penitencjarnymi oraz zasadami odbywania kary pozbawienia wolności.

Spotkania miały na celu zainteresowanie uczniów klas maturalnych pracą w Zakładzie Karnym. Młodym ludziom przedstawiono wymagania stawiane przed kandydatami do służby, korzyści oraz przywileje wynikające z bycia w służbie. Przedstawiono proces rekrutacji. Uczniowie byli bardzo zaciekawieni pracą w więziennictwie. Jak zwykle sporym zainteresowaniem cieszyło się zaprezentowane wyposażenie Służby Więziennej tj. środki ochrony osobistej oraz niektóre ze środków przymusu bezpośredniego. Dużą ciekawość wzbudził pies służbowy Aron, który to został gwiazdą spotkania.

 

Opracowała: mł.chor. Katarzyna Zielińska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej