Funkcjonariusze oraz osadzeni z Oddziału Zewnętrznego w Grądach-Woniecku w dniu 16 października 2022 r. pomagali lokalnej społeczności w przygotowaniu pikniku parafialnego z okazji dnia dziękczynienia. Osadzeni z dużym zaangażowaniem wykonywali prace porządkowe na terenie kościoła, a funkcjonariusze zajmowali się pomocą mieszkańcom Grądów w oprawie imprezy oraz pieczeniu i gotowaniu smakołyków. Ks. bp. Janusz Stepnowski odprawił Mszę Świętą. Podczas uroczystości można było posłuchać muzyki, spróbować lokalnej kuchni. Funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Grądach -Woniecku zaprezentowali umundurowanie służbowe, wybrany sprzęt używany w jednostkach penitencjarnych oraz samochód służbowy.

Możliwe, że spotkanie z nami będzie w przyszłości inspiracją dla młodzieży do podjęcia decyzji o wstąpieniu w szeregi Służby Więziennej.

 

Opracowała: mł.chor. Agnieszka Kondracka

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej