Resocjalizacja przez pomaganie to jedna ze stosowanych metod oddziaływania penitencjarnego. Wzbudzamy wolę do działalności pomocowej czym rozbudzamy empatyczne spojrzenie na drugiego człowieka.

Pomaganie resocjalizuje 

Najlepszym sposobem jest włączenie się w realne, namacalne działania. Osadzeni z Zakładu Karnego w Czerwonym Borze Oddziału Zewnętrznego w Grądach-Woniecku w ramach zajęć kulturalno–oświatowych pomagali uporządkować teren przyległy do Caritasu Diecezji Łomżyńskiej na przyjęcie imigrantów z Ukrainy. Pomaganie innym to dla osadzonych dobry sposób na ich resocjalizację i ułatwienie powrotu do rzeczywistości po wyjściu z zakładu karnego. Pomaganie służy nie tylko zdobywaniu wiedzy o poprawnym funkcjonowaniu w społeczeństwie, ale również budowaniu postaw prospołecznych. Postawy te kształtowane są dzięki pracy, w której osadzeni, aktywnie angażują się we wspieranie innych. Ponadto uczą się aktywnego, pożytecznego spędzania czasu wolnego i współpracy z innymi. Dodatkowo zmniejszają poczucie bezradności i odrzucenia oraz strach przed wchodzeniem w nowe role społeczne. 

Kształtowanie człowieczeństwa

Kształtowanie poczucia empatii, wrażliwości, otwartości na drugiego człowieka to cel sprzyjający eliminacji powrotności do przestępstwa. Daje także perspektywę oderwania osadzonego od myślenia o sobie, jako o przestępcy. Skupia na myśleniu o sobie, jako o człowieku, który może wiele zdziałać, zrobić wiele dobrego dla innych i jednocześnie dla siebie. Dzięki temu więźniowie mają wyższe poczucie wartości i motywację do zmiany.

 

Opracowała: mł.chor. Agnieszka Kondracka  

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej