Skazani z Zakładu Karnego w Czerwonym Borze Oddziału Zewnętrznego w Grądach Woniecku w ramach zawartego porozumienia wykonują porządki w miejscu pamięci ofiar mordu na ludności żydowskiej w Jedwabnem.

9 lutego bieżącego roku Dyrektor Zakładu Karnego w Czerwonym Borze ppłk Zbigniew Jankowski zawarł porozumienie z Wojewodą podlaskim Bohdanem Paszkowskim dotyczące powierzenia utrzymania cmentarza ofiar mordu dokonanego 10 lipca 1941 r. na ludności żydowskiej. Założeniem tego porozumienia jest to, aby skazani odbywający karę pozbawienia wolności, w ramach programów readaptacyjnych zajmowali się miejscem pochówku Żydów w Jedwabnem. Głównym celem jest utrzymanie porządku, jak również nauka historii i tolerancji. W podpisanym porozumieniu Dyrektor zobowiązał się do realizacji zadań związanych z utrzymaniem miejsca pamięci. W jego ramach w okresie od wiosny do jesieni prowadzone będą prace porządkowe skupione, zwłaszcza wokół dat istotnych w tragicznej przeszłości, związanych z eksterminacją ludności żydowskiej - Powstaniem w Getcie Warszawskim, Pogromem Żydów w Jedwabnem, Powstaniem w Getcie Białostockim, Dniem Walki z Faszyzmem i Antysemityzmem. 

W ubiegłym tygodniu grupa trzech osadzonych z Zakładu Karnego w Czerwonym Borze Oddziału Zewnętrznego w Grądach - Woniecku pod opieką wychowawcy do spraw kulturalno – oświatowych uczestniczyła w zajęciach programu resocjalizacyjnego „Bez uprzedzeń”. W ramach realizowanego projektu wysłuchali historii o ofiarach mordu dokonanego 10 lipca 1941 r. na ludności żydowskiej. Następnie udali się wraz z wychowawcą na cmentarz w miejscowości Jedwabnem, gdzie wykonali prace porządkowe na wyznaczonym terenie.

 

Opracowała: mł.chor. Katarzyna Zielińska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej