Funkcjonariusze pełniący służbę w Dziale Dozoru Elektronicznego ujęli poszukiwanego skazanego.

Funkcjonariusze pełniący służbę w Dziale Dozoru Elektronicznego, w trakcie wykonywania czynności służbowych, profilaktycznie podjechali pod klatkę skazanego, który jakiś czas temu samowolnie oddalił się z miejsca pracy. Będąc w wyżej wymienionym miejscu, zauważyli poszukiwanego mężczyznę, który na ich widok zaczął uciekać. Funkcjonariusze ruszyli w pościg, czego efektem było ujęcie zbiega, który trafił już do Aresztu. Warto nadmienić, że w trakcie zatrzymywania skazanego, funkcjonariusze byli narażeni na niebezpieczeństwo, w tym wyzwiska, ze strony towarzyszących mu osób. Zachowali się jednak profesjonalnie i wszystko dobrze się skończyło. W związku ze wzorową postawą, Dyrektor Aresztu Śledczego w Białymstoku mjr Małgorzata Błażewicz, pogratulowała i nagrodziła funkcjonariuszy. Wielkie brawa. Bez wątpienia postawa wyżej wymienionych stanowi wzór do naśladowania.

ppor. Kamil Glanowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej