02.06.2022 roku podpisane zostało uaktualnione porozumienie pomiędzy Aresztem Śledczym w Białymstoku a Fundacją Białystok Biega.

Na terenie naszej jednostki pojawił się Prezes Fundacji Białystok Biega Pan Grzegorz Kuczyński, który spotkał się z Dyrektor Aresztu Śledczego w Białymstoku mjr Małgorzatą Błażewicz. W trakcie spotkania omówiono plany dalszej współpracy oraz podpisano uaktualnione porozumienie, zakładające między innymi szeroko zakrojone oddziaływania penitencjarne i resocjalizacyjne wobec naszych osadzonych, które mają na celu zmniejszenie ryzyka powrotu do przestępstwa. Służba Więzienna współpracuje z Fundacją Białystok Biega od dobrych kilku lat. Skazani wielokrotnie pomagali w przygotowaniu imprez biegowych organizowanych przez Fundację. Kilka lat temu również sami brali w nich udział. Prezes Fundacji Pan Grzegorz Kuczyński kilkakrotnie przeprowadzał również prelekcje o tematyce sportowej, które zawsze cieszyły się dużym zainteresowaniem. Jesteśmy pewni, że niebawem ponownie będzie ku temu okazja. Wszystko w myśl resocjalizacji.

ppor. Kamil Glanowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej