W miniony weekend grupa skazanych z Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Białymstoku pomagała w organizacji biegu charytatywnego PLUM EKIDEN.

Sztafeta maratońska PLUM EKIDEN jest to białostocka impreza sportowa, która odbywa się rokrocznie w czerwcu. Głównym organizatorem jest Fundacja Białystok Biega. Jest to bieg charytatywny, gdyż znaczna część środków z jego organizacji przekazywana jest na rzecz Białostockiego Hospicjum dla Dzieci. Wydarzenie odbywa się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta. W ramach zajęć zorganizowanych poza terenem jednostki osadzeni udali się wraz z wychowawcą w okolice stadionu lekkoatletycznego gdzie pomagali w pracach organizacyjnych, zabezpieczali trasę oraz uczestniczyli w składaniu infrastruktury po biegu. Tym samym mogli oni zrobić coś pożytecznego dla innych w sposób zupełnie bezinteresowny, poznać sposoby konstruktywnego spędzania wolnego czasu oraz wykazać się wysokim stopniem dyscypliny i samokontroli. Dzięki tego typu zajęciom skazani będą lepiej przygotowani do wyjścia na wolność. Przebywając w środowisku otwartym, uczą się społecznie pożądanych postaw, czerpiąc pozytywne wzorce z osób niełamiących norm prawnych i społecznych.

ppor. Kamil Glanowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej