06.06.2022 roku podpisane zostało porozumienie pomiędzy Aresztem Śledczym w Białymstoku a I Liceum Ogólnokształcącym CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Białymstoku.

Dyrektor Aresztu Śledczego w Białymstoku mjr Małgorzata Błażewicz spotkała się dziś w siedzibie szkoły z dyrekcją placówki, którą reprezentowali Dyrektor Agnieszka Magdalena Mancewicz oraz Zastępca Dyrektora kom. w st. spocz. Mariusz Hołub. W trakcie wizyty podpisano porozumienie, a także omówiono szczegóły dotyczące współpracy, która zakłada m.in.: działanie na rzecz wzmacniania i rozwoju obronności i bezpieczeństwa; propagowanie wartości patriotycznych, szacunku do munduru oraz wzmacnianie tożsamości narodowej; przybliżenie specyfiki Służby oraz tajników pracy funkcjonariusza Służby Więziennej zainteresowanym uczniom; prowadzenie działań mających na celu zwiększenie zainteresowania pracą w służbach mundurowych, a także dbanie o dobry wizerunek Służby wśród młodzieży. Cieszymy się i liczymy na owocną współpracę.

ppor. Kamil Glanowski

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej