W poniedziałek 29 stycznia doszło do podpisania porozumienia pomiędzy Aresztem Śledczym w Białymstoku a SPP ZOZ im. Stanisława Deresza w Choroszczy.

Areszt Śledczy w Białymstoku reprezentowała Dyrektor jednostki ppłk Małgorzata Błażewicz, natomiast Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Stanisława Deresza w Choroszczy reprezentował Dyrektor placówki Pan Krzysztof Szeweluk. Podpisane porozumienie jest istotne z punktu widzenia obu instytucji. Jego Celem jest współpraca w promowaniu i szerzeniu wiedzy z zakresu szeroko pojętej psychoedukacji, profilaktyki, pomocy socjalnej oraz resocjalizacji. Planowane są wspólne projekty, zajęcia i programy dla osadzonych dotyczące profilaktyki uzależnień, autoagresji, zachowań suicydalnych oraz z zakresu kształtowania umiejętności i kompetencji społecznych, a także przeciwdziałania agresji. Ponadto dokument przewiduje prowadzenie zajęć i spotkań nie tylko dla osadzonych, ale i dla funkcjonariuszy. Dodatkowo zakłada świadczenie osadzonym porad w zakresie pomocy socjalnej i współpracę w prowadzeniu oddziaływań penitencjarnych. Bez wątpienia wspólne działanie kadry penitencjarnej Aresztu Śledczego w Białymstoku wraz ze specjalistami z zewnątrz spowoduje wymianę cennych doświadczeń, co bez wątpienia wpłynie pozytywnie na prowadzone w jednostce oddziaływania. Wydarzeniem zainteresowały się liczne media. Dla zainteresowanych zamieszczamy poniżej linki do zrealizowanych dziś materiałów:

https://akadera.bialystok.pl/wspolpraca-aresztu-sledczego-w-bialymstoku-i-szpitala-psychiatrycznego-w-choroszczy/

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/235256

https://bialystok.tvp.pl/75639421/pomoc-w-resocjalizacji

Tekst i zdjęcia: ppor. Kamil Glanowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej