28.06.2022 roku podpisana została umowa pomiędzy Aresztem Śledczym w Białymstoku a Nadleśnictwem Dojlidy, dotycząca zatrudnienia osadzonych.

Na początku maja bieżącego roku informowaliśmy w mediach społecznościowych o spotkaniu, w którego trakcie omawiany był zarys przyszłej współpracy. Dziś udało się sfinalizować prowadzone rozmowy. Dyrektor Aresztu Śledczego w Białymstoku mjr Małgorzata Błażewicz podpisała umowę z Nadleśniczym Nadleśnictwa Dojlidy Wojciechem Świteckim. Dokument dotyczy zatrudnienia osadzonych na rzecz Lasów Państwowych. Pierwsi skazani mogą wyjść fizycznie do pracy już 30.06.2022 roku. Powyższe działania są możliwe dzięki porozumieniu, które we wrześniu 2021 roku podpisał Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński z Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych Józefem Kubicą.
Praca skazanych zaliczana jest do głównych metod oddziaływania, mających sprzyjać realizacji celów pozbawienia wolności, w tym zapobiegnięciu powrócenia na drogę przestępstwa, w myśl artykułu 67 Kkw. Osadzeni pracując, uczą się społecznie pożądanych postaw takich jak: systematyczność, punktualność, odpowiedzialność, czy też umiejętność pożytecznego wykorzystania czasu wolnego. Dzięki wykonywaniu pracy spłacają alimenty, poszkodowanych, czy też odkładają na życie po wyjściu na wolność. Ponadto nie obciążają rodzin, wręcz przeciwnie, sami mogą pomóc, przesyłając środki do domu. Brak pracy, a co za tym idzie środków do życia, stanowi jeden z głównych czynników wiodących na drogę przestępstwa. Dlatego staramy się aktywizować wszystkich osadzonych, o ile stan ich zdrowia na to pozwala. Praca za murami stanowi bowiem przywilej, ale też jest istotnym obowiązkiem osoby pozbawionej wolności. Tym bardziej cieszymy się z nowych miejsc pracy dla naszych podopiecznych.

ppor. Kamil Glanowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej