Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Białymstoku podczas pełnienia obowiązków poza terenem jednostki zauważyli pojazd, który uległ wypadkowi.

W dniu 18.01.2023 roku funkcjonariusze działu dozoru elektronicznego Aresztu Śledczego w Białymstoku wykazali się czujnością i profesjonalizmem. W trakcie pełnienia obowiązków poza terenem jednostki zauważyli pojazd, który uległ wypadkowi. Jak się okazało mężczyzna, który kierował pojazdem, był w stanie wskazującym na spożycie alkoholu. Funkcjonariusze błyskawicznie przeszli do działania. Zabezpieczyli miejsce wypadku. Udzielili pomocy przedmedycznej oraz wezwali odpowiednie służby. Brawo za czujność i szybkie działanie.

System Dozoru Elektronicznego (SDE) to najnowocześniejszy, nieizolacyjny system wykonywania kary pozbawienia wolności, ale nie tylko. W strukturach Aresztu Śledczego w Białymstoku istnieje dział odpowiedzialny za jego prawidłowe funkcjonowanie. Dozór elektroniczny polega na kontroli zachowania skazanego przy użyciu środków technicznych. Może on stanowić formę odbywania kary. Nazywany jest wówczas dozorem stacjonarnym. Osoba, która odbywa w ten sposób karę, musi przebywać w określonych dniach i godzinach w wyznaczonym miejscu. Może być on też środkiem karnym i zabezpieczającym. Przyjmuje wówczas formę mobilną lub zbliżeniową. Dzięki temu możemy kontrolować, gdzie znajduje się dana osoba i czy na przykład nie łamie zakazu zbliżania się do poszkodowanego. Dozór elektroniczny stanowi alternatywną formę odbywania kary. Ubiegać się o niego mogą określeni skazani. Wpływ na powyższe ma między innymi charakter przestępczej działalności, jak również długość wyroku. Należy zauważyć, że stosowanie dozoru elektronicznego przynosi szereg korzyści. Wśród nich można wymienić np. korzyści finansowe - skazany nie obciąża budżetu przebywaniem w izolacji więziennej. Ponadto, z punktu widzenia resocjalizacji, pozwala to kontrolować zachowanie skazanego w środowisku otwartym. Dzięki temu utrwalany jest poziom dyscypliny i samokontroli skazanego, któremu łatwiej jest później funkcjonować zgodnie z normami społecznymi. Kolejną korzyścią jest fakt, że skazany może przebywać z bliskimi, co również jest ważne z punktu widzenia realizacji celów wykonywania kary, a także może pracować, spłacając zobowiązania takie jak alimenty. Odbywanie kary w tym systemie oparte jest na odpowiedzialności, samodyscyplinie i ścisłym przestrzeganiu harmonogramu. Nad prawidłowym funkcjonowaniem SDE czuwają powołane w części jednostek penitencjarnych w Polsce działy dozoru elektronicznego. Pełnią oni trudną i odpowiedzialną pracę, wymagającą zaangażowania i dyspozycyjności. Charakter zadań, które wykonują powoduje, że muszą być dyspozycyjni 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Bez względu na panujące warunki atmosferyczne, porę roku, czy też godzinę, nieustannie wypełniają swoje obowiązki. Należy również zauważyć, że nie zawsze w miejscach, gdzie się pojawiają, są mile widziani. Dlatego dobra współpraca z Policją jest również bardzo ważna. Praca w terenie to podstawa funkcjonowania działu dozoru elektronicznego. Patrole realizują zadania dwuosobowo. Inspektorzy terenowi są umundurowani i jeżdżą oznakowanymi samochodami oraz posiadają służbowe legitymacje. Sprawdzają warunki techniczne w proponowanym przez skazanego miejscu odbywania kary. W trakcie odbywania kary przez skazanego patrole kontrolują prawidłowość działania urządzeń, w razie potrzeby dokonują wymiany urządzeń oraz odinstalowują je po zakończeniu odbywania kary przez skazanego. Warto zauważyć, że zdarzają się sytuacje, kiedy funkcjonariusze mogą wykazać się w sposób niewynikający stricte z ich obowiązków służbowych. Tak było m.in. w powyższej sytuacji.

Dla zainteresowanych zamieszczamy link, pod którym można dowiedzieć się więcej na temat dozoru elektronicznego: https://sw.gov.pl/jednostka/biuro-dozoru-elektronicznego

 

zdjęcia: dział dozoru elektronicznego AŚ Białystok

tekst: ppor. Kamil Glanowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej