W ubiegłym tygodniu odbyło się szkolenie dotyczące zachowania bezpieczeństwa w kontaktach z osadzonymi, w tym tygodniu doskonalimy umiejętności strzeleckie.

Właściwy poziom bezpieczeństwa funkcjonariuszy i pracowników ma dla nas elementarne znaczenie. Stanowi poniekąd fundament naszej pracy. Aby utrzymać go na jak najwyższym poziomie, niezbędne jest nieustanne podnoszenie umiejętności. Obecne szkolenia prowadzone są przez funkcjonariuszy Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej. W ubiegłym tygodniu tematem szkolenia było zachowanie bezpieczeństwa przez funkcjonariuszy i pracowników w kontaktach z osobami pozbawionymi wolności. Dotyczyło ono pomieszczeń biurowych, a objęci nim zostali m.in. wychowawcy, którzy dowiedzieli się np. jak można bronić się przedmiotami codziennego użytku. Była też charakterystyka zagrożeń, przypomnienie katalogu środków przymusu bezpośredniego, czy omówienie zasad tzw. czystego biurka. Zajęcia miały formę warsztatów. Z kolei w tym tygodniu szkolenie przeniosło się na strzelnicę. Uczestnicy przypominają sobie zasady działania poszczególnych jednostek broni będących na wyposażeniu Służby Więziennej oraz doskonalą umiejętności strzeleckie. Zadaniem tego typu szkoleń jest przygotowanie funkcjonariuszy do zagrożeń podczas wykonywanych zadań, umożliwienie prawidłowego wykonywania nakładanych obowiązków związanych ze specyfiką służby oraz ćwiczenie umiejętności posługiwania się bronią.

ppor. Kamil Glanowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej