27 stycznia b.r skazani odbywający karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym w Warszawie Bemowie uczestniczyli w kolędowaniu noworocznym.

Spotkanie skazanych z chórem Centrum Myśli Jana Pawła II odbyło się po raz pierwszy, ale z pewnością nie ostatni.

Powstały w 2005 roku Chór angażuje się w różnorodne działania na rzecz lokalnych społeczności wierząc, że śpiew jest doskonałym sposobem na wszechstronny rozwój społeczny człowieka, pomaga pozbywać się barier, uczy pracy w grupie, odpowiedzialności, wzajemnej troski o dobro wspólne i siebie nawzajem.

Misja społeczna grupy nie kończy się jednak na jednorazowych akcjach. Poprzez organizację corocznego projektu „PoKolędzie JP2”, chór nie tylko dociera z ciepłym przesłaniem kolęd do ludzi, którzy mogą czuć się osamotnieni i zapomniani, ale także współpracując z innymi chórami i scholami inspiruje do dzielenia się swoimi talentami i radością śpiewania na co dzień.

W ramach projektu PoKolędzie JP2 grupa chórzystów gościła w ostatnią sobotę w OZ Bemowo.

Ta niecodzienna forma spędzenia czasu wolnego wzbudziła zainteresowanie osadzonych, a uczestnicy spotkania wyrazili aprobatę na podobne zajęcia w przyszłości.

kpt. Olga Dyrko

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej