12 marca 2017 r. w ramach zajęć kulturalno-oświatowych poza terenem zakładu karnego organizowanych przez wychowawcę do spraw kulturalno-oświatowych czterech osadzonych odwiedziło Muzeum Powstania Warszawskiego.

Zajęcia poza terenem jednostki są jednym z elementów realizowanego w Oddziale Zewnętrznym w Warszawie- Bemowie rozbudowanego programu wychowania obywatelsko-patriotycznego. W ramach programu osadzeni zapoznają się z historią państwa polskieg, zwiedzając związane z rozmaitymi wydarzeniami miejsca na mapie stolicy, uczestniczą w spotkaniach dyskusyjnych, biorą także udział w imprezach sportowych o charakterze patriotycznym. Jednym z celów programu jest zaznajomienie uczestników z najnowszą historią, modelami postaw, wartościami oraz uświadomienie aktywnego i przemożnego wpływu, jaki historia wywiera na teraźniejszość.

„Na samym początku ścieżki zwiedzania, tuż za wejściem usytuowana jest wysoka na trzy czy cztery kondygnacje pionowa ściana, w której bije serce Muzeum – opowiadał po powrocie jeden z osadzonych – kiedy przyłożyć ucho do otworów w tej ścianie, słychać pulsujące tętno. Jego rytm towarzyszył mi podczas calej wizyty. Tak jakby Powstanie Warszawskie pozostawało żywe dzięki Muzeum i pamięci nas współczesnych.“

kpt. Olga Dyrko

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej