25 kwietnia 2017 r. Oddział Zewnętrzny Warszawa Bemowo odwiedziły dwie grupy studentów: z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz z Akademii Pedagogiki Specjalnej.

W trakcie wizyty studenci zostali zapoznani ze strukturą organizacyjną jednostki, aktami prawnymi regulującymi wykonywanie kary pozbawienia wolności, oddziaływaniami penitencjarnymi, współpracą jednostki z instytucjami zewnętrznymi oraz zasadami tworzenia diagnozy penitencjarnej. Podczas wizyty studenci zostali zapoznani także z zasadami rekrutacji do Służby Więziennej oraz charakterystyką pełnienia służby w jednostce penitencjarnej.

Dla większości była to pierwsza wizyta w zakładzie karnym, która była cennym doświadczeniem dla odwiedzających pod kątem wyboru w przyszłości ścieżki zawodowej.

kpt.Dyrko Olga

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej