9 września 2017 r. odbył się VII Festiwal Sztuki Więziennej pn."Kto Ty jesteś" organizowany przez Fundację Sławek.

Po raz kolejny funkcjonariusze Służby Więziennej wraz ze skazanymi wzięli udział w Festiwalu Sztuki Więziennej.

Festiwal poprzedziły dwa dni warsztatów dotyczących twórczości malarskiej, rzeźbiarskiej, muzycznej oraz literackiej. W warsztatach literackich i muzycznych wzięli udzial skazani z OZ Bemowo, którzy w dniu festiwali zaprezentowali na Festiwalowej scenie swoje umiejętności aktorskie i wokalne.

Skazani wspólnie ze studentami UKSW w Warszawie wystawili sztukę „Bajkowy ambaras” skierowaną głównie do najmłodszych widzów oraz sztukę, której scenariusz powstał na potrzeby festiwalowe „Pamiętnik narkomanki”, gdzie obok wolontariuszy fundacji SŁAWEK występowali także skazani z OZ Bemowo.

W trakcie Festwialu twórczość więzienną zaprezentowały również inne jednostki penitencjarne co pozwoliło na wymianę doświadczeń związaną z oddziaływaniami penitencjarnymi skierowanymi do skazanych.

kpt. Olga Dyrko

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej