08 lutego br. rozpoczął się program psychokorekcyjny dla skazanych za jazdę samochodem pod wpływem alkoholu pn. „Trzeźwy kierowca- bezpieczna droga”.

Naczelnym celem programu jest zapobieganie podobnym czynom przestępczym w przyszłości między innymi poprzez: uświadamianie skazanym wpływu działania środków psychoaktywnych na organizm, wskazanie mechanizmów podejmowania działań ryzykownych pod jego wpływem oraz nauka przewidywania konsekwencji, jakie wiążą się z prowadzeniem pojazdu w stanie nietrzeźwości i dzięki temu redukcji takich zachowań.

W trakcie trwania programu realizatorzy, tj. wychowawca wraz z psychologiem dążą do zmiany przekonań skazanych podejmujących działania ryzykowne, jak jazda w stanie nietrzeźwości oraz pogłębienie ich samoświadomości. Zajęcia psychokorekcyjne traktowane są jako działanie prewencyjne, ich celem jest doprowadzenie do obniżenia liczby kolizji i wypadków drogowych, którzy kierowcy powodują i w których uczestniczą. Część edukacyjna skoncentrowana jest na szeroko pojętej wiedzy na temat zjawiska spożywania alkoholu, modelach picia, sposobach kontroli picia oraz kontroli swoich zachowań pod wpływem alkoholu. Część korekcyjna ukierunkowana jest na zdobycie umiejętności podejmowania właściwych decyzji, szczególnie gdy planuje się spożywanie alkoholu lub jest się pod jego wpływem oraz ma na celu pogłębianie samoświadomości skazanych. Dzięki temu skazani uczą się nowych, konstruktywnych zachowań, które mają pomóc im podejmować właściwe decyzje.

por. Arkadiusz Kujawa

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej