Drużyna harcerzy Nieprzetartego Szlaku WDH 421 "Żółte Pióra" z zespołu Placówek Szkolno- Wychowawczo Rewalidacyjnych nr 1.przekazała w dniu dzisiejszym Światełko wędrujące z Betlejem

Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 roku. Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji raz w Polsce. Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód

Światełko przywożą harcerze i skauci. Przekazanie światełka przez ZHP do Aresztu w Warszawie- Służewcu staje się powoli tradycją ponieważ w ubiegłym roku harcerze gościli już w jednostce. W tym roku, delegacja drużyny w osobach harcerzy Arka i Patryka pod opieką Pani Dyrektor ZPSWR nr. 1 Jolanty Krzepickiej oraz Pani Sylwii Żebrowskiej, przekazała światełko na ręce z-cy Dyrektora mjr Bartosza Jaroszewskiego.

Gest harcerzy Nieprzetartego Szlaku WDH 421 "Żółte Pióra" z zespołu Placówek Szkolno- Wychowawczo Rewalidacyjnych nr 1 jest dla kierownictwa i załogi Aresztu Śledczego w Warszawie Służewcu sympatycznym i bardzo wspólnotowy elementem świętowania.

opracowała por. Agnieszka Tracz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej