W Nadarzynie pod Warszawą centrum wystawiennicze PTAK Warsaw Expo udostępniło swoje hale osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie. Przygotowano już ogromną liczbę miejsc noclegowych – w sumie 30 tysięcy łóżek polowych. Na miejscu zakwaterowano już ponad dwa tysiące uchodźców. Na miejscu, pod nadzorem funkcjonariuszy Służby Więziennej, pracuje grupa osadzonych, którzy odbywają karę w Areszcie Śledczym w Warszawie Służewcu. Skazani biorący udział w przygotowaniu i organizacji największego w Europie miejsca pomocy uchodźcom z Ukrainy swoim działaniem mogą przyczynić się do poprawny komfortu tych, którzy muszą uciekać ze swojego kraju. Akcja ma także walory wychowawcze wpisujące się w trwający proces resocjalizacji. Działanie na rzecz innych ludzi jest dobrą nauką pokory wobec życia.

24 lutego wojska rosyjskie dokonały zbrojnej inwazji na Ukrainę. Najcięższe walki toczą się na wschodzie oraz północy kraju. W obliczu wojny Areszt Śledczy w Warszawie Służewcu nie pozostaje obojętny na tragedię za granicą naszej ojczyzny. W Areszcie niemalże natychmiast po pierwszych doniesieniach na temat tego, co dzieje się na Ukrainie, rozpoczęto zbiórkę na rzecz #Ukraina a w wczoraj podjęto decyzję o skierowaniu skazanych przebywających w Areszcie Śledczym w Warszawie Służewcu do prac na terenie centrum wystawienniczego w Nadarzynie. Osadzeni podejmują najpotrzebniejsze prace na rzecz zorganizowania miejsc noclegowych dla uchodźców.

W całej Polsce już wczoraj liczba osób, które uciekły z Ukrainy, przekroczyła milion. Według danych Ministerstwa Spraw Zagranicznych większość osób, które przybywają do Polski, to obywatele Ukrainy. Wśród uciekających przed wojną są też Polacy, a także obywatele Uzbekistanu, Białorusi, Indii, Nigerii, Algierii, Maroka, Afganistanu, Pakistanu, USA czy Rosji.

Udział skazanych w akcjach pomocowych

Udział skazanych w organizacji największego w Europie miejsca pomocy uchodźcom z Ukrainy ma także na celu uwrażliwienie na potrzeby innych. Udział skazanych to objaw empatii. Efekt wychowawczy polega też na uświadomieniu skazanym, że robiąc coś bezinteresownie w swoim wolnym czasie, mogą zrealizować wielkie przedsięwzięcia na rzecz ludzi potrzebujących wsparcia, będących w trudnej sytuacji życiowej. Ponadto wszelkie akcje dobroczynne angażujące osadzonych dają im poczucie, że są potrzebni i mają realny wpływ na poprawę komfortu życia innych osób, co stanowi konkretną motywację do zmiany. Ponadto udział w programie sprzyja rozwijaniu u osadzonych postaw obywatelskich, patriotycznych i społecznych, a także przygotowuje i zachęca do podejmowania przez nich działań na rzecz środowiska lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat.

Wśród osadzonych widać zapał i chęć. Podkreślają oni, że wreszcie i oni swoim działaniem mogą przyczynić się do poprawny komfortu tych, którzy muszą uciekać ze swojego kraju.

Opracowała por. Agnieszka Tracz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej