12 kwietnia odbyło się spotkanie rodzinne podsumowujące program readaptacji społecznej w zakresie integracji rodzin „Tradycja Świąt Wielkanocnych”.

W trakcie trwania programu osadzeni wykonali kartki świąteczne oraz drobne ozdoby świąteczne, które podczas spotkania przekazali swoim najbliższym. W spotkaniu uczestniczyli przede wszystkim skazani ojcowie, co miało służyć umocnieniu więzi i umożliwić rodzinom, wspólne przeżywanie Świąt Wielkanocnych. W ramach programu zapewniony został poczęstunek oraz animacje dla dzieci.

Integracja rodzin w warunkach izolacji penitencjarnej to jeden z najważniejszych elementów procesu resocjalizacji oraz późniejszej readaptacji po opuszczeniu zakładu karnego. Wsparcie oraz pomoc od bliskich dla skazanego ma ogromną wartość ponieważ to rodzina najczęściej jest łącznikiem pomiędzy światem zewnętrznym a murami więzienia. Kara pozbawienia wolności nigdy nie może odbywać się kosztem osób bliskich i zerwania więzi rodzinnych.

kpt. Dyrko Olga

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej