Na przełomie maja i czerwca b.r. kilkuosobowa grupa skazanych z Oddziału Zewnętrznego w Warszawie Bemowie, w ramach współpracy ze studentami UKSW w Warszawie, przygotowywała przedstawienie „Baśniowy Ambaras” autorstwa Doroty Dankowskiej.

Przedstawienie skierowane jest do najmłodszych widzów. Osadzeni pod nadzorem wychowawcy do spraw kulturalno-oświatowych wzięli udział w organizowanym spotkaniu rodzinnym z okazji Dnia Dziecka w Areszcie Śledczym w Warszawie- Białołęce oraz w dniu 13 czerwca b.r. na oddziale Onkologii w Centrum Zdrowia Dziecka.

W Oddziale Zewnętrznym w Warszawie- Bemowie od kilu lat funkcjonuje koło teatralne prowadzone przez wychowawcę. Skazani cyklicznie przygotowują spektakle teatralne, najczęściej skierowane do dzieci. Oddziaływania penitencjarne obejmują nie tylko zatrudnienie, nauczanie, udział w programach readaptacji społecznej ale również udział w różnego rodzaju kołach zainteresowań, które w konstruktywny sposób wypełniają wolny czas podczas pobytu w izolacji więziennej. Tego typu inicjatywy pozwalają na kontakt skazanych ze środowiskiem zewnętrznym- tak istotnym w procesie readaptacji społecznej.

kpt. Olga Dyrko

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej