Od 9 kwietnia do 2 maja w Oddziale Zewnętrznym w Warszawie Bemowie trwał kurs przyuczający do zawodu Technologa Robót Wykończeniowych, finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER).

 

        Do udziału w szkoleniu zostało zakwalifikowanych 12 skazanych, zainteresowanych podniesieniem swoich kwalifikacji i zdobyciem zawodu. Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania budowlanych prac wykończeniowych, w tym podstaw: technologii stosowanych w budownictwie; materiałoznawstwa;  maszyn, narzędzi i sprzętu budowlanego; bhp na placu budowy; posadzkarskich, malarskich, a także przepisów prawnych związanych z budownictwem.  Projekt stanowi część szerszego działania ukierunkowanego na zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Tekst i zdjęcia:

kpt. Arkadiusz Kujawa

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej