W Oddziale Zewnętrznym Warszawa Bemowo rozpoczął się drugi w tym roku kurs przyuczający do zawodu Technologa Robót Wykończeniowych, finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

IMG-20210216-WA0000.jpg

Do udziału w szkoleniu zostało zakwalifikowanych 12 skazanych, zainteresowanych podniesieniem swoich kwalifikacji i zdobyciem zawodu. Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania budowlanych prac wykończeniowych, w tym podstaw: technologii stosowanych w budownictwie; materiałoznawstwa;  maszyn, narzędzi i sprzętu budowlanego; bhp na placu budowy; posadzkarskich, malarskich, a także przepisów prawnych związanych z budownictwem. Projekt stanowi część szerszego działania ukierunkowanego na zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym.

kpt. Arkadiusz Kujawa

 

    

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej